Welcome to Kyoto Institute of Technology’s special page เพจนี้จัดทำเพื่อนักศึกษาไทยโดยเฉพาะ
On this page, you can learn about the KIT-Thai relationship and how Thai students enjoy KIT and the Kyoto area.

Thailand &
KIT

 • Bangkok skyline panorama

Great relationships between Thailand and KIT


KIT has had a very close relationship with Thai universities. We signed our first Thai partner agreement in 2001. Students from all over Thailand, not only from partner universities, come to study hard, polish their skills and have many fruitful exchanges with KIT students.

Our 8 Thai Partner Institutions ! (as of February 2022)

・Chiang Mai University (Joint Degree Program)
・Chulalongkorn University
・Kasetsart University
・King Mongkut’s University of Technology Thonburi
・Mahasarakham University
・Mahidol University
・Rajamangala University of Technology Thanyaburi
・Suranaree University of Technology

International
Student
Friendly

 • whykit_thumnail_02

Thai students are enjoying their life at KIT

thailand07

We have quite a lot of Thai students come to study at KIT every year. The staff of the International Affairs office are always helping our international students have a safe and enjoyable study-abroad experience. A Japanese student volunteer group helps, too. They prepare a variety of events and excursions that students enjoy. You can see our international students at this Facebook page:

KIT International Students (as of April 2023)

 

Programs at
KIT

 • KIT

KIT applies “Kyoto Thinking” approach to research and education

thailand09

It’s the power of Kyoto, a place that has nurtured this spirit of creative challenge, to engineering research and education.
Check out more on our website:
 Why KIT? : https://kit2023.sg-files.com/why-kit-jp/

Degree Programs

1. Bachelor Program
2. Master’s Program
3. Doctoral Program
4. International Graduate Program
(partner inst. only)

Short-term Programs

5. Exchange Program (partner inst. only)
6. Lab Internship (partner inst. only)
7. Research Students
8. Summer Schools

This link has information about short- and long-term programs, tuition, scholarships and more: https://kit2023.sg-files.com/en/prospective_student/

Study in
KYOTO!

 • Cherry blossoms

Kyoto : a popular study abroad destination

Japan is considered one of the safest countries in the world. Since 2017, the metropolitan area of Kyoto-Osaka-Kobe has been ranked a “top 20” student destination in the “120 QS Best Student Cities” list.
We hope to see you in Kyoto in the near future!

 

 

Information about studying in Kyoto

Study in Kyoto (KIT-student video)

https://www.youtube.com/watch?v=du8ixrtpFUM

Mr. NGUYEN NGOC MY
KIT international student from Vietnam

STUDY KYOTO(Thai language version)

https://www.studykyoto.jp/th/

 

 

thai student

A Day with a PhD Student at KIT (ภาษาไทย)

Ms. YODWEERAPONG TANPITCHA, a first year PhD student in Biotechnology,
vlogged a day in the life as a KIT student.
It is in Thai language, check it out!

https://youtu.be/EVOBQzEidAo

Thai Student
Message

 • thai student

“KIT เป็นมหาวิทยาลัยที่มีบรรยากาศเงียบสงบใกล้ชิดธรรมชาติ
มีความเพียบพร้อมทั้งเครื่องมือและบุคลากรที่มีความสามารถ
ในการบ่มเพาะนักศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
พร้อมทั้งการสนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติเป็นอย่างดี
ทำให้การศึกษาและใช้ชีวิตที่นี่เป็นไปอย่างราบรื่น โดยทางสถาบัน
นั้นได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ และมีความร่วมมือภาคเอกชนเป็นอย่างดี
ทำให้มั่นใจว่า ผู้ที่จบการศึกษาจากที่นี่มีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำ
ของประเทศ”

 • thai student

“KIT เป็นสถาบันที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากธรรมชาติที่สะอาดสวยงาม
ทั้งภูเขาและแม่น้ำ ทำให้บรรยากาศเหมาะสำหรับการเรียนและ
การทำวิจัยอย่างมาก อีกทั้งเจ้าหน้าที่ก็ให้ความช่วยเหลืออย่างดี
แก่นักศึกษาต่างชาติเมื่อมีปัญหา การเรียนการสอนกับอาจารย์
และเพื่อนๆจากนานาชาติ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆ 
การเรียนที่นี่จึงเป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสุขในทุกๆวัน”

 • thai student

“ประสบการณ์จากการเรียนและการใช้ชีวิตที่ต่างประเทศเป็นประโยชน์อย่างมากในการหางาน 
ช่วงเวลาที่อยู่ที่นี่คือโอกาสที่จะได้พัฒนาทักษะใหม่ๆมากมาย
ฝึกภาษาต่างประเทศให้ดีขึ้น และหาประสบการณ์ต่างๆ
ที่จะช่วยให้ตัวเองประสบความสำเร็จในสายอาชีพที่อยากทำในอนาคต
KIT เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นที่มีคณะสาขาต่างๆที่น่าสนใจ
มีทุนสนับสนุนเด็กนักเรียนต่างชาติเพื่อการศึกษาและใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่น”

Contact

Bangkok Chair:Ms. Saikwan Trisunan / Chul Thai Silk Co., Ltd.
    saikwan[at]chulthai.com (Replace by @)

Chiang Mai Chair:Ms. Saranya Ounchanum / KIT-CMU Office Representative
     sounchanum[at]gmail.com (Replace by @)

KIT Student Exchange Services: ses[at]jim.kit.ac.jp (Replace by @)